Loading

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin ELÇİÇEK

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

İletişim

helcicek@subu.edu.tr

Güncellenme Tarihi : 10-12-2022 12:47

ULUSLARARASI :
1
An evaluation of the effects of human factors on potential ship accidents under pilotage
DEMİRCİ SEYİD MAHMUD ESAD, CANIMOĞLU REFİK, ELÇİÇEK HÜSEYİN , Marine Science and Technology Bulletin, 2022
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
Analysis of causal relations of marine accidents during ship navigation under pilotage: A DEMATEL approach
DEMİRCİ SEYİD MAHMUD ESAD, CANIMOĞLU REFİK, ELÇİÇEK HÜSEYİN , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, 2022
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
3
Determination of critical catalyst preparation factors (cCPF) influencing hydrogen evolution
ELÇİÇEK HÜSEYİN , International Journal of Hydrogen Energy, 2022
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
4
Prediction of electrocatalyst performance of Pt/C using response surface optimization algorithm\u2010based machine learning approaches
ELÇİÇEK HÜSEYİN, ÖZDEMİR OĞUZ KAAN , International Journal of Energy Research, 2022
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
5
Modeling of Diesel Engine Performance and Emission Using Artificial Neural Networks
KAYA CENK, ELÇİÇEK HÜSEYİN , Journal of Marine and Engineering Technology, 2021
Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
6
Optimization of Ni-B Catalyst with Response Surface Methodology in Hydrogen Production
ELÇİÇEK HÜSEYİN , Journal of Boron, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
7
Optimization of catalyst preparation conditions for hydrogen generation in the presence of Co–B using taguchi method
SAĞIR KADİR,ELÇİÇEK HÜSEYİN,ÖZDEMİR OĞUZ KAAN , International Journal of Hydrogen Energy, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
8
Optimization of synthesis parameters for catalytic performance of Ni–B catalysts using response surface methodology
TÜRKCAN JÜLİDE HAZAL,ELÇİÇEK HÜSEYİN,ÖZDEMİR OĞUZ KAAN , International Journal of Hydrogen Energy, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
9
Preparation of highly efficient NiB catalyst via triton-stabilized for alkaline NaBH4 hydrolysis reaction
ELÇİÇEK HÜSEYİN, EROL MAHMUT, ÖZDEMİR OĞUZ KAAN , International Journal of Energy Research, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
10
Effect of shear-thinning behavior on flow regimes in Taylor–Couette flows
ELÇİÇEK HÜSEYİN,GÜZEL BÜLENT , Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2020
Uluslararası   Hakemli   SCI   Özgün Makale
11
On non-axisymmetric flow structures of graphene suspensions in Taylor–Couette reactors
ELÇİÇEK HÜSEYİN,GÜZEL BÜLENT , International Journal of Environmental Science and Technology, 2020
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
12
TC-UV Reactor Evaluated as an Alternative Option for Treatment of Ballast Water
ELÇİÇEK HÜSEYİN,GÜZEL BÜLENT , Journal of Eta Maritime Science, 2020
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus   Özgün Makale
13
Friction Behaviours of Lubrication Oil Contaminated With Cooling Water in Marine Diesel Engines
AYDIN ZAFER,ELÇİÇEK HÜSEYİN,KÖKKÜLÜNK GÖRKEM,OKUMUŞ FATİH , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES ON AUTOMOTIVE AND TECHNOLOGY, 2018
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus International   Özgün Makale
14
Taguchi Yaklaşımı ile içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki sürtünme katsayısının deneysel olarak incelenmesi
SAVAŞ ÖMER,ELÇİÇEK HÜSEYİN,AYDIN ZAFER , Journal of ETA Maritime Science, 2018
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus   Özgün Makale
15
Leaching Kinetics of Ulexite Ore in Aqueous Medium at Different CO2 Partial Pressures
ELÇİÇEK HÜSEYİN,KOCAKERİM MEHMET MUHTAR , Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2017
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
16
Corrosion Behavior of In Situ AlB2 Al Cu Metal Matrix Composite
ELÇİÇEK HÜSEYİN,SAVAŞ ÖMER,AYDIN ZAFER,ÖZDEMİR OĞUZ KAAN,KAYIKCI RAMAZAN , Acta Physica Polonica A, 2016
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
17
Detection of Fecal Indicator Bacteria in Ship Ballast Water
ELÇİÇEK HÜSEYİN,ÇAKMAKCI MEHMET , Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2016
Uluslararası   Hakemli   ESCI: Emerging Sources Citation Index   Özgün Makale
18
Modeling Simulation And Analysis Of A Nonlinear Half Model Ship Main Engine System Using Bond Graph Modeling Approach
DEMİREL HAKAN,ÜNLÜGENÇOĞLU KAAN,SU MUHAMMET ERTUĞRUL,ELÇİÇEK HÜSEYİN,ALARÇİN FUAT , International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 2016
Uluslararası   Hakemli   Google Scholar   Özgün Makale
19
The Use of Artificial Neural Network for Prediction of Dissolution Kinetics
ELÇİÇEK HÜSEYİN,AKDOĞAN ERHAN,KARAGOZ Seçgin , The Scientific World Journal, 2014
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
20
Effect of Ballast Water on Marine and Coastal Ecology
ELÇİÇEK HÜSEYİN,PARLAK ADNAN,ÇAKMAKCI MEHMET , Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2013
Uluslararası   Hakemli   Google Scholar   Özgün Makale
21
Crystallization Behaviour of PET
DEMİREL BİLAL,YARAŞ ALİ,ELÇİÇEK HÜSEYİN , BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 2011
Uluslararası   Hakemli   Zoological Record   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Türkiye açısından balast suyu ve filtrasyonunun önemi
ELÇİÇEK HÜSEYİN , Denizcilik Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
ULUSAL :
1
Gemilerde Sıfır Karbon Kapsamında Motora Entegre Hidrojen Üretim Sistemi Uygulaması
TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor
2
Hidrojen-Amonyak Karışımlarıyla Çalıştırılan Bir Dizel Motora Mikrodalga Uygulamasının Ve Emisyonların Hidrojen Peroksit Karışımlarıyla Oksidasyonunun Motorun Emisyon Ve Performans Karakteristiklerine Etkilerinin Incelenmesi
TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor
3
Pt katalizörlerin elektrokimyasal performansına iyonik olmayan yüzey aktif maddelerinin etkisinin incelenmesi
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
4
Gemilerde hidrojen kullanımı için Amonyum Boran Hidrolizi ve Etkin Katalizör Geliştirilmesi
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
5
Hidrojen-Amonyak-Dizel Yakıt Karışımlarıyla Çalıştırılan Bir Dizel Motorun Emisyon ve Performans Karakteristiklerinin İncelenmesi
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
6
Dizel motorlarda atık lastiklerden elde edilen pirolitik yakıt ile atık kızartma yağı biyodizeli karışımlarının performans ve emisyonlara etkilerinin deneysel olarak incelenmesi
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
7
Uluslararası emisyon standartlarına uyum için gezinti ve balıkçı tekne motorlarında emülsife yakıt kullanımının deneysel olarak araştırılması
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Diğer (Ulusal), Tamamlandı
8
Gemi Balast Suyu Arıtma Sistemi Tasarımı ve İmalatı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Devam Ediyor
9
Balast Suyundaki Toplam Koliform Fekal koliform ve Salmonella Bakterilerinin Gideriminin Araştırılması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
10
Deniz taşıtlarında kullanılan farklı yağların segman silindir çifti yüzeylerindeki tribolojik özelliklerine etki eden parametrelerin incelenmesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
11
Non-Newtonien Bir Akışkan Olan Kömür Çamurunun Boru İçerisindeki Akışının Deneysel ve Nümerik İncelenmesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
12
Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Tamamlandı
13
Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel Motoruna Su Buharı Enjeksiyonu EGR Uygulamasının NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
14
Termik Santral Baca Gazlarındaki CO2 ve SO2nin Kullanılamayan ve veya Satılamayan Üleksit ile Giderilebilirliğinin Araştırılması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
ÖNLİSANS :
1
Yil :2022-2023 , Dil : Türkçe , Adı : GENEL KİMYA, Saati :3
2
Yil :2022-2023 , Dil : Türkçe , Adı : KİMYA, Saati :2
3
Yil :2022-2023 , Dil : Türkçe , Adı : MALZEME TEKNOLOJİSİ VE SEÇİMİ, Saati :3
4
Yil :2022-2023 , Dil : Türkçe , Adı : PROJE HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME, Saati :3
5
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM, Saati :4
6
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : GEMİ HİDROSTATİĞİ VE STABİLİTESİ, Saati :3
7
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : GEMİ MAKİNELERİ VE UYGULAMALARI, Saati :4
8
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : GENEL KİMYA, Saati :3
9
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : KİMYA, Saati :2
10
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : MALZEME TEKNOLOJİSİ VE SEÇİMİ, Saati :3
11
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : PROJE HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME, Saati :3
12
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ, Saati :2
13
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : GEMİ HİDROSTATİĞİ VE STABİLİTESİ, Saati :3
14
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : MALZEME TEKNOLOJİSİ VE SEÇİMİ, Saati :3
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : DENEYSEL METOTLAR VE VERİ ANALİZİ, Saati :3
ÜYELİKLER :
1
Kimya Mühendisleri Odası - Üye - 2009 - 2015